Bộ Nguồn AC-DC TDK-LAMBDA | TDK/ CUS100ME TDK-LAMBDA

Mô tả: Bộ Nguồn AC-DC TDK-LAMBDA
Giá bán: 0914.573.068
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: TDK-Lambda
Ngày đăng: 20-08-2018

Chi tiết sản phẩm

Đặc điểm :

  • 100W Convection Rating
  • 75W With 1m/s Airflow at 85°C Ambient
  • ITE & Medical Certifications (2 x MOPP)
  • Suitable for Class I and Class II installations
  • Class B Conducted and Radiated EMI

Một số sản phẩm CUS100ME TDK-LAMBDA : 

CUS100ME-12

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-12/U

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-12/A

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-12/B

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-15

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-15/U

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-15/A

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-15/B

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-18

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-18/U

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-18/A

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-18/B

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-24

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-24/U

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-24/A

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-24/B

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-28

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-28/U

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-28/A

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-28/B

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-36

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-36/U

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-36/A

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-36/B

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-48

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-48/U

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-48/A

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

CUS100ME-48/B

TDK-LAMBDA VIỆT NAM, ĐẠI LÝ TDK-LAMBDA VIỆT NAM, TMP VIỆT NAM

vui lòng liên hệ khi bạn muốn sử dụng sản phẩm hoặc tư vấn các sản phẩm khác

mail: sale04@tmpvietnam.com

phone: 0914.57.30.68

Mr. chính