Cảm Biến Đo Nhiệt Độ - Độ Ẩm T3110 Comet System | Đại Lý Comet System Việt Nam

Mô tả: T3110 Cảm Biến Đo Nhiệt Độ - Độ Ẩm Comet System, Đại Lý Comet System Việt Nam, Cảm Biến Đo Nhiệt Độ - Độ Ẩm Comet System, Cảm Biến Điểm Sương T3110 Comet System
Giá bán: 0914.573.068
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ: Comet System
Ngày đăng: 18-09-2019

Chi tiết sản phẩm

Cảm Biến Đo Nhiệt Độ ,Độ Ẩm, Điểm Sương T3110 Comet System | Nhà Phân Phối Hãng Comet System Tại Việt Nam

⇒ Model: T3110

⇒  Hãng: Comet System

► Thông Số Kỹ Thuật Sản Phẩm T3110 Comet System:

- Nhiệt độ hoạt động -30 đến +80 ° C
- Kênh cảm biến nhiệt độ và độ ẩm bên trong
- Đếm giá trị điểm sương, độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm cụ thể, tỷ lệ pha trộn, entanpy cụ thể
- Tín hiệu 4-20 mA, cách ly điện
- Phạm vi của cảm biến độ ẩm bù nhiệt độ tất cả phạm vi nhiệt độ
- Cấu hình của người dùng đầu ra có thể điều chỉnh từ PC; phạm vi đo + giá trị
- Công suất 9-30 Vdc
- Lớp bảo vệ điện tử IP65; Cảm biến IP40
- Kích thước 88,5 x 170 x 39,5 mm; chiều dài thân 75 mm

► CATALOG THAM KHẢO SẢN PHẨM T3110 Comet System

CATALOG THAM KHẢO SẢN PHẨM T3110 Comet System

► Danh Mục Mã Sản Phẩm Cảm Biến Đo Nhiệt Độ - Độ Ẩm - Điểm Sương Comet System

Industrial temperature, humidity, atmospheric pressure, CO2 sensors with 4-20mA output

T1110 Relative humidity transmitter; internal sensor
T3110 Temperature + relative humidity transmitter; internal sensor
P3110E Economy temperature + relative humidity transmitter; internal sensor
T3113 Temperature + relative humidity transmitter; duct mounting probe, 150 mm
T3113D Temperature + relative humidity transmitter; duct mounting probe, 150 mm
T3117 Temperature + relative humidity transmitter; duct mounting probe, 700 mm
T3111 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 1 meter
T3111-2 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 2 meters
T3111-4 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 4 meters
T3111P Temperature + relative humidity transmitter; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 1 meter
T3111P-2 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 2 meters
T3111P-4 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 4 meters
T0110 Temperature transmitter; internal sensor
T4111 Temperature transmitter, 1 channel; 1x Pt1000 input
T2114 atmospheric pressure transmitter
T5140 CO2 transmitter; internal sensor, range 0 to 2.000ppm
T5141 CO2 transmitter; external sensor with cable 1 meter, range 0 to 10.000ppm
T5145 CO2 transmitter; duct mounting probe
SP003 Cable for transmitter adjustment via USB port 
SP005 Tool for easy wire connection to terminals
WR045-1 Extended cable length of T+RH probe 2 m
WR045-3 Extended cable length of T+RH probe 4 m
SP009 Wall holder for humidity probe

Industrial temperature, humidity, sensors with 4-20mA output - for use in potentially explosive environments

T3110Ex Temperature + relative humidity transmitter; internal sensor, ATEX certified
T3111Ex Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 1 meter, ATEX certified
T3113Ex Temperature + relative humidity transmitter; duct mounting probe, 150 mm, ATEX certified

Industrial temperature, humidity, atmospheric pressure, CO2 sensors with 0-10V output

T0210 Temperature + relative humidity transmitter; internal sensor
T0211 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 1 meter
T0211-2 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 2 meters
T0211-4 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 4 meters
T0211P Temperature + relative humidity transmitter; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 1 meter
T0211P-2 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 2 meters
T0211P-4 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 4 meters
T0213 Temperature + relative humidity transmitter; duct mounting probe, 150 mm
T0213D Temperature + relative humidity transmitter; duct mounting probe, 150 mm
T2214 atmospheric pressure transmitter
T4211 Temperature transmitter, 1 channel; 1x Pt1000 input
T5240 CO2 transmitter; internal sensor, range 0 to 2.000ppm
T5241 CO2 transmitter; external sensor with cable 1 meter, range 0 to 10.000ppm
T5245 CO2 transmitter; duct mounting probe
SP003 Cable for transmitter adjustment via USB port 
SP005 Tool for easy wire connection to terminals
SP009 Wall holder for humidity probe

Industrial temperature and humidity sensors - Web Sensor with Ethernet interface, without LCD

P8610 Temperature Web Sensor with PoE; internal sensor
P8611 Web Sensor with PoE; one channel for temperature or relative humidity probe (optional accessory)
P8641 Web Sensor with PoE; four channels for temperature or relative humidity probe (optional accessory)
P8510 Temperature Web Sensor; internal sensor
P8511 Web Sensor; one channel for temperature or relative humidity probe (optional accessory)
P8541 Web Sensor; four channels for temperature or relative humidity probe (optional accessory)
P8552 Web Sensor; two channels for temperature or relative humidity probe + three binary inputs
P8652 Web Sensor with PoE; two channels for temperature or relative humidity probe + three binary inputs

Industrial temperature, humidity, CO2 sensors - Web Sensor with Ethernet interface, with LCD

T0510 Temperature Web Sensor; internal sensor
T4511 Temperature Web Sensor; external sensor Pt1000 (optional accessory)
T3510 Temperature + relative humidity Web Sensor; internal sensor
T3511 Temperature + relative humidity Web Sensor; external sensor with cable 1 meter
T3511-2 Temperature + relative humidity Web Sensor; external sensor with cable 2 meters
T3511-4 Temperature + relative humidity Web Sensor; external sensor with cable 4 meters
T3511P Temperature + relative humidity WebSensor; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 1 meter
T3511P-2 Temperature + relative humidity WebSensor; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 2 meters
T3511P-4 Temperature + relative humidity WebSensor; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 4 meters
T7510 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure Web Sensor; internal sensor
T7511 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure Web Sensor; external sensor with cable 1 meter
T7511-2 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure Web Sensor; external sensor with cable 2 meters
T7511-4 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure Web Sensor; external sensor with cable 4 meters
T5540 CO2 Web Sensor; internal sensor, range 0 to 2.000ppm
T5541 CO2 Web Sensor; external sensor with cable 1 meter, range 0 to 10.000ppm
T5545 CO2 Web Sensor; duct mounting probe
T6540 Temperature + relative humidity + CO2 WebSensor; internal sensor
T6541 Temperature + relative humidity + CO2 WebSensor; ; external sensor with cable 1 meter, range 0 to 10.000ppm
T6545 Temperature + relative humidity + CO2 WebSensor; duct mounting probe
T2514 Atmospheric pressure Web Sensor; internal sensor
T0610 Temperature Web Sensor with PoE; internal sensor
T4611 Temperature Web Sensor with PoE; external sensor P1000 (optional accessory)
T3610 Temperature + relative humidity Web Sensor with PoE; internal sensor
T3611 Temperature + relative humidity Web Sensor with PoE; external sensor with cable 1 meter
T3611-2 Temperature + relative humidity Web Sensor with PoE; external sensor with cable 2 meters
T3611-4 Temperature + relative humidity Web Sensor with PoE; external sensor with cable 4 meters
T5640 CO2 Web Sensor with PoE; internal sensor, range 0 to 2.000ppm,
T5641 CO2 Web Sensor with PoE; external sensor with cable 1 meter, range 0 to 10.000ppm
T6640 Temperature + relative humidity + CO2 WebSensor with PoE; internal sensor, range 0 to 2.000ppm
T6641 Temperature + relative humidity + CO2 WebSensor with PoE; external sensor with cable 1 meter, range 0 to 2.000ppm
T7610 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure Web Sensor with PoE; internal sensor
T7611 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure Web Sensor with PoE; external sensor with cable 1 meter
T7611-2 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure Web Sensor with PoE; external sensor with cable 2 meters
T7611-4 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure Web Sensor with PoE; external sensor with cable 4 meters
T7613D Temperature + relative humidity + atmospheric pressure Web Sensor with PoE; duct mounting probe

Industrial temperature, humidity, atmospheric pressure sensors with RS485/RS232 output

T0410 Temperature + relative humidity transmitter; internal sensor, RS485 output
T4411 Temperature transmitter; external sensor Pt1000 (optional accessory), RS485 output
T3411 Temperature + relative humidity transmitter; internal sensor, RS485 output
T3413 Temperature + relative humidity transmitter; duct mounting probe, 150 mm, RS485 output
T3417 Temperature + relative humidity transmitter; duct mounting probe, 700 mm, RS485 output
T3419 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 1 meter, RS485 output
T3419-2 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 2 meters, RS485 output
T3419-4 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 4 meters, RS485 output
T3419P Temperature + relative humidity transmitter; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 1 meter, RS485 output
T3419P-2 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 2 meters, RS485 output
T3419P-4 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor for compressed air up to 25bars, cable 4 meters, RS485 output
T7410 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure transmitter; internal sensor, RS485 output
T7411 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure transmitter; external sensor with cable 1 meter, RS485 output
T7411-2 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure transmitter; external sensor with cable 2 meters, RS485 output
T7411-4 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure transmitter; external sensor with cable 4 meters, RS485 output
T2414 Atmospheric pressure transmitter; internal sensor, RS232 output
T0310 Temperature + relative humidity transmitter; internal sensor, RS232 output
T4311 Temperature transmitter; external sensor Pt1000 (optional accessory), RS232 output
T3311 Temperature + relative humidity transmitter; internal sensor, RS232 output
T3313 Temperature + relative humidity transmitter; duct mounting probe, 150 mm, RS232 output
T3319 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 1 meter, RS232 output
T3319-2 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 2 meters, RS232 output
T3319-4 Temperature + relative humidity transmitter; external sensor with cable 4 meters, RS232 output
T7310 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure transmitter; internal sensor, RS232 output
T7311 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure transmitter; external sensor with cable 1 meter, RS232 output
T7311-2 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure transmitter; external sensor with cable 2 meters, RS232 output
T7311-4 Temperature + relative humidity + atmospheric pressure transmitter; external sensor with cable 4 meters, RS232 output
T2314 Atmospheric pressure transmitter; internal sensor, RS232 output
T5340 CO2 transmitter; internal sensor, range 0 to 2.000ppm, RS232 output
T5341 CO2 transmitter; external sensor with cable 1 meter, range 0 to 10.000ppm, RS232 output
T6340 Temperature + relative humidity + CO2 transmitter; internal sensor, range 0 to 2.000ppm, RS232 output
T5440 CO2 transmitter; internal sensor, range 0 to 2.000ppm, RS485 output
T5441 CO2 transmitter; external probe with cable 1 meter; range 0 to 10.000ppm, RS485 output
T6440 Temperature + relative humidity + CO2 transmitter; internal sensor, range 0 to 2.000ppm, RS485 output
T6445 Temperature + relative humidity + CO2 transmitter; duct mounting probe


► Hãy Liên Hệ Ngay Cho Chúng Tôi Để Dược Hỗ Trợ Tốt Nhất Về Sản Phẩm Của Hãng Comet System tại Việt Nam.

⇒ Mr. Chính 0914.573.068 (HP/Zalo)

⇒ Mail: sale04@tmpvietnam.com

► DANH MỤC SẢN PHẨM KHÁC CỦA COMET SYSTEM